Diese Liste wurde von Harald Bichlmeier, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, zusammengestellt. Sie umfasst Neuerscheinungen aus der Ukraine, Polen, Kroatien, Slowenien und Weißrussland.

Ukraine:

Nesterčuk, O. Atlas variantiv vlasnych osobovych imen Volyns'koho Polissja. Luc'k Verlag: Veža-Druk 2014, 129 S. ISBN: 978-617-7181-08-7

Polen:

Breza, Edward: Zalety imionami ludzi. Gdańsk 2014, 340 S., ISBN: 978-83-63538-36-1 Annotation: Niniejszy zbiór zawiera imiona, które pochodzą od cech ludzi, Preis: 26,00 Euro.

Oronowicz-Kida, Ewa: Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe. Rzeszów Verlag 2014, 427 S., ISBN: 978-83-7338-986-1, Preis: 20,90 Euro.

Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII wieku. T.2 (G-N). Poznań Verlag 2014, 753 S., ISBN: 978-83-7654-267-6, Preis: 32,00 Euro.

Szuta, Jarosław: Słownik nazwisk mieszkańców parafii Jeleńcz pod Tucholą (1596-1831).Słupsk 2014, Verlag Akademia Pomorska, 358 S., ISBN: 978-83-7467-233-7, 25,00 Euro.

Kroatien:

Domagoj Vidović: ZAŽAPSKA ONOMASTIKA Godina izdanja, 2014 Broj stranica: 394 Uvez: Meki uvez Format: 22 cm ISBN: 978-953-7967-00-0, Izdavač: INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE, Redovna cijena: 120,00 kn, Internet cijena: 108,00 kn.

Ova je knjiga nastala doradom doktorske radnje Antroponimija i toponimija Zažablja te je plod desetogodišnjega arhivskoga rada i terenskoga istraživanja na državnom granicom između Hrvatske te Bosne i Hercegovine višestruko ispresijecanome području koje je u 18. stoljeću bilo razdijeljeno između triju država (Mletačke i Dubrovačke Republike te Osmanlijskoga Carstva), a danas se dijeli između dviju biskupija i jedne nadbiskupije (Trebinjsko-mrkanske i Dubrovačke biskupije te Splitsko-makarske nadbiskupije). Iako neznatno veličinom, Zažablje je dijalektolo­ški i onomastički veoma zanimljivo područje. Na temelju zažapskih govora moguće je upotpuniti predmigracijsku dijalektološku sliku na hrvatskome jugu, a naglasni je sustav veoma zanimljiv za proučavanje baltoslavenske akcentuacije. Antroponomastički su podatci (poglavito odnos osobnih imena motiviranih imenima svetaca kršćanskoga Zapada i Istoka) korisni za proučavanje narodnosnih i vjerskih identiteta na hrvatskome povijesnom području, a u toponomastičkima se ogleda velika jezična starina. U knjizi su dorađeni metodološki postupci, a iznesena je građa dopunjena novim znanstvenim spoznajama i novim (ponajprije dijalektološkim, antroponomastičkim i toponomastičkim) terenskim podatcima. Nastala su posve nova poglavlja o naglasnim razlikama među mjesnim govorima, podrijetlu stanovništva (s osobitim naglaskom na neutemeljene predaje) te o prostiranju toponima Zažablje od srednjega vijeka do danas, a dodan je i povijesni rječnik zažapskih osobnih imena. Srđa Orbanić ZABORAVLJENA ISTRA: zemljopisna i rudinska imena hrvatske Istre Godina izdanja: 2013 Broj stranica: 786 Uvez: Tvrdi uvez Format: 25 cm ISBN: 978-953-255-022-1 Izdavač: C.A.S.H. Redovna cijena: 490,00 kn Internet cijena: 441,00 kn Geografska imena ili toponimi jesu vlastita imena različitih fizičko-geografskih i socio-geografskih objekata u prostoru. Oni su nositelji jezičnih i izvanjezičnih podataka o povijesti naroda koji su u prošlosti živjeli na prostoru današnje Istre. Toponimi pokazuju znatno veću jezičnu otpornost od drugih riječi te svojim "okamenjenim" likovima pouzdano svjedoče o etnojezičnoj simbiozi Hrvata s raznim jezičnim zajednicama s kojima su tijekom povijesti dolazili u dodir. Povrh toga, sva su ta imena nositelji identiteta svojih imenodavaca i odražavaju jezično-povijesni i kulturno-socijalni kontekst u kojem su nastala te se iz njih iščitavaju stariji jezični slojevi i zaboravljeni postupci i razlozi imenovanja. Istra je s tog stanovišta zanimljiva zbog svoje reljefne raznolikosti, iz koje proizlazi obilje raznorodnoga zemljopisnog nazivlja, specifičnoga rubnog položaja na razmeđi slavenskog, romanskog i germanskog kulturnog kruga, zbog čega su migracije iz i u ove krajeve bile česte i obilne, te zbog prožimanja različitih jezičnih sustava. Upravo su izvanjezične okolnosti u najvećoj mjeri utjecale na današnje vrlo složeno jezično stanje u kojemu prežitci velike jezične starine supostoje s najnovijim jezičnim inovacijama. Zabrinjavajuća je činjenica da se izvorni jezik i izvorna imena u Istri gube zbog njezine postupne urbanizacije i depopulacije ruralnih prostora. Uskoro nećemo imati koga pitati kako se što zvalo. Jezikoslovac Petar Šimunović je s pravom istaknuo da zemljopisna imena pripadaju hrvatskim najugroženijim spomenicima. Radi se uglavnom o toponimima pojedinih predjela namijenjenih agrarnoj valorizaciji. Stanovništvo koje ih koristi je sve starije i malobrojnije, a mlađe stanovništvo gubi neposredan kontakt čak i sa svojom privatnom imovinom, koja se zapušta i prepušta prirodnoj sukcesiji biljnoga pokrova. Ruralni krajolik stubokom se preobražava, obradive površine zamjenjuje makija te manji šumarci. Putovi, ta kapilarna prometna infrastruktura, zarastaju, pa je dostupnost brojnih predjela sve manja. U situaciji kada su na topografskim i pomorskim kartama brojna geografska imena zabilježena pogrešno, na nekim kartama određeni toponimi čak i u više likova, sasvim je izgledno da će taj dio istarskog jezičnog blaga iščeznuti. Višedesetljetno korištenje takvih "pogrešnih" geografskih imena pridonijet će njihovoj uvriježenosti i s time postati dio novoga jezičnog sloja unutar kojega se neće smatrati nikakvom pogreškom. Stoga je naša hrvatska nematerijalna baština u Istri deset puta ugroženija od materijalne. Upravo zato, vodili smo se mišlju da imena istarskih topografskih objekata treba sačuvati od zaborava jer su dio istarske duhovne baštine koja nestaje naočigled. Sve je manje prirodne supstance ljudi koji se njome služe u svakodnevnom životu. Imena prikupljena u ovoj knjizi baština su i materijalne i duhovne kulture Istre, i u tome je važnost i značaj izdavanja ove knjige za budućnost. Knjiga je svojim metodološkim pristupom novum, prvo djelo ove vrste u kulturnoj povijesti istarske geografske regije. Nastala je da posvjedoči društvenu, jezičnu i socijalnu prošlost i sadašnjost kako se one ne bi zaboravile, već sačuvale za sva buduća vremena kao kulturna, jezična i socijalna povijest istarskog poluotoka.

Slowenien:

Drago Kladnik, Drago Perko: SLOVENSKA IMENA DRŽAV Godina izdanja: 2013 Broj stranica: 159 Uvez: Tvrdi uvez Format: 24 cm ISBN: 978-961-254-454-6 Izdavač: ZALOŽBA ZRC Monografija razčlenjuje poimenovanje vseh neodvisnih držav in glavnih odvisnih ozemelj.

Poleg slovenskih kratkih in polnih imen, rodilnika in mestnika kratkih imen ter njihove pridevniške oblike, po potrebi latiniziranih originalnih ali izvirnih uradnih kratkih in polnih imen ter angleških in francoskih uradnih kratkih in polnih imen posameznih ozemeljskih političnih skupnosti vsebuje še njihove kodne oznake, etimološko razlago izvora imena, morebitne opombe, morebitno alternativno in staro ime ter vzdevek, pa tudi imena njihovih prebivalcev. Sestavljajo jo trije deli. V prvem so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, podrobno pa so predstavljene tudi utemeljitve izbranih imenskih oblik neodvisnih držav in odvisnih ozemelj. Posebej temeljito so predstavljena nekatera imena, katerih raba je neenotna. V drugem, tabelaričnem delu so podrobno predstavljeni imenski vidiki 198 neodvisnih držav in 51 najpomembnejših odvisnih ozemelj z visoko stopnjo avtonomije, ki si lahko z ustreznimi političnimi odločitvami zagotovijo neodvisnost. V tretjem, kartografskem delu so obravnavane ozemeljske politične enote prikazane na barvnih zemljevidih z vrisanimi razmejitvami.

Simona Štavbar: SVETNIŠKA IMENA IN NJIHOVO PREVAJANJE Godina izdanja: 2013 Broj stranica: 175 Uvez: Meki uvez Format: 23 cm ISBN: 978-961-6930-07-9 Izdavač: MEDNARODNA ZALOŽBA ODDELKA ZA SLOVANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOS Internet cijena: 152,00 kn Monografija je sinteza prevodoslovja in jezikoslovja - onomastike.

Avtorica je zbrala več kot štiristo imen svetnikov, ki so na Slovenskem kulturno odmevni, ter slovenskim imenom dodala ustreznice v angleškem in nemškem jeziku. Utemeljila je, kdaj in zakaj je svetniška imena potrebno prevajati ter izpostavila veliko primerov napačnega prevoda. Delo je dragocen in izjemno koristen prispevek k področju prevajalstva - v teoretičnem, pa tudi v praktičnem smislu. Posredno pa je relevantna tudi za druga področja kot so religija, kultura, zgodovina, glasba, turizem in še kaj. Prevajalcem v pomoč so dodani glosar svetniških imen, regionalne in lokalne variante svetniških imen ter uradno sprejete variante le-teh. Besedilo odlikuje v uvodu, virih, literaturi in sprotnih opombah zajeta predstavitev jezikoslovcev, onomastikov, teologov, etnologov, zgodovinarjev, geografov in drugih raziskovalcev, ki so se - vsak s svoje strokovne perspektive ukvarjali s svetniki oz. svetniškimi imeni. Delo lahko služi kot vodilo prevajalcem zgodovinskih, turističnih, verskih ter številnih drugih besedil, kjer se svetniška imena pojavljajo. Prav tako pa je lahko uporaben didaktični vir pri poučevanju prevajanja na visokošolski ravni.

Weißrussland

Hidronimy Braslauščyny: slounik / Гідронімы Браслаўшчыны : слоўнік / Aucynnіkava, Raіsa Іllіnіcna / Аўчыннікава, Раіса Іллінічна | 978-985-7025-39-8 | Chursіk V. / Хурсік В. | 2015 | 117 S. | Mіnsk / Мінск.